بیمارستان های طرف قرارداد

دکتر مهراد علاوه بر مطب در بیمارستان پارس نیز پذیرش می نمایند.

 

فعالیت ایشان در بیمارستان پارس

از حدود 8 سال قبل به همت خانم دکتر مهراد، بیمارستان پارس با تجهیز و راه اندازی بخش های زیر جز اولین بیمارستانهای ارائه دهنده خدمات فوق بوده است
1. اولین کلینیک یورودینامیک در بهار 1389 تا سیس و راه اندازی شد.
2. اولین کلینیک یوروژنیکولوژی در زمستان 1389 تاسیس و راه اندازی شد.
3. اولین کلینیک بی اختیاری ادرار در بهار 1390 تاسیس و راه اندازی شد.
4. اولین کلینیک Pelvic Floor در ایران و در مراکز خصوصی در اسفند 1391 تاسیس و راه اندازی شد.
5. کلینیک لیزر مونالیزا در تابستان 1393 تاسیس و راه اندازی شد.
6. برای اولین بار در خاورمیانه و ایران، کلینیک نورویورولوژی با حضور متخصص مغز و اعصاب و اینجانب دکتر مهراد در شهریور 1395 تاسیس و راه اندازی شد.

 

 

jpg.
تهران – بلوار کشاورز – بيمارستان پارس
تهران – بلوار کشاورز – بيمارستان پارس
021-88960051-9
021-88960051-9