مشاوره های قبل از ازدواج

silhouette of a romantic happy couple on a beach at sunset andy fox

 

تشخیص و درمان مشکلات جنسی را جدی بگیرید:

 

لذت جویی جنسی اختصاص به سن خاصی نداشته و به تعبیری دیگر فراسنی محسوب می شود.مجموعه لذات از جمله لذت جنسی،برای تمام سنین امری غریزی و خدادادی است.تفاوت موجود فقط به خاطر شیوه تظاهر آن است.

در برخی پژوهش های معدود که در ایران انجام شده است عامل 40درصد طلاق ها ،عدم رضایت جنسی عنوان شده است.بنابراین آیا به نظر شما لازم نیست در جهت آموزشی جنسی خانواده ها از جمله زوجین جوان و جلوگیری از تبعات اجتماعی بعدی طلاق اقدام عاجبلی صورت پذیرد؟درحالی که به راحتی میتوان با آموزش جنسی زوجین جوان که در آغاز راه زندگی هستند از بروز مشکلات جنسی و اختلالات زمینه ساز طلاق پیشگیری کرد.

 

اختلال های جنسی خانم ها و آقایان در جامعه ها بسیار شایع میباشد.مشاوره مشکلات جنسی در مرکز ما به شکل مشاوره های قبل ازدواج،مشاوره خاص برای خانم ها به عنوان رابطه و سکس و مشاوره جهت عدم توانایی جنسی و وجود میل جنسی و عدم ارضای جنسی در هنگام ارتباط زناشویی، در جلساتی به شکل خصوصی و یا گروهی و یا زوج درمانی انجام می شود