مشاوره و درمان اختلالات ناشی از بیماری ها

  • مشاوره و درمان اختلالات جنسی همراه با دیابت
  • مشاوره و درمان اختلالات جنسی و سرطان
  • مشاوره و درمان مشکلات جنسی و اختلالات تیروید
  • مشاوره و درمان  جنسی اختلالات مغزی مثل MS پارکینسون و ....
  •  مشاوره و درمان  جنسی اختلالات نخاعی و نروژنیک (قطع نخاع)
  •  مشاوره و درمان اختلالات جنسی و ادراری و پروستات