بیوفیدبک و نوروفیدبک

بیوفیدبک

برای تقویت عضلات کف لگن که متعاقب یائسگی ،حاملگی،و زایمان های متعدد که عضلات شل میشود،انجام می گیرد.در این روش با تحریک الکتریکی و پروب داخل واژن،بیمار خود را منقبض و منبسط می کند و تمرینات KCGE همراه با بیوفیدبک به بیمار آموزش داده می شود.

 

 

 

IMG 20181013 115202 534